За LIP езиковите пакети за 64-битовата Windows 7

Съкращението LIP означава езиков интерфейсен пакет.
Windows 7 LIP осигурява превод на най-често използваните части от потребителския интерфейс. LIP може да бъда инсталиран и използван на всяко издание на Windows 7 64-bit, но изисква главен език (като английски или испански), защото само основният интерфейс се превежда. Частите от потребителския интерфейс, които не са преведени от LIP езика се показват на главния език. Главният MUI езиков пакет трябва да бъде инсталиран преди инсталацията на LIP, за 64-битовата версия на Windows 7 RTM или 64-битовата версия на Windows 7 SP1.

Може да използвате LIP само за 64-битовата версия на Windows 7.


Връзки за изтегляне на LIP езикови пакети за 64-битовата Windows 7

(директни връзки от Microsoft: размерът е само около 4 MB)

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!