За MUI езиковите пакети за Windows 7 RTM

Съкращението MUI означава многоезичен потребителски интерфейс.
Има пълни (100%) и частични (80% според Microsoft) MUI езикови пакети.
Пълните езици променят целия потребителски интерфейс на Windows 7, а при частичните част от интерфейса остава непреведен. Непреведената част винаги е на английски език, независимо от оригиналния език на Windows 7:

 • Bootloader: Multi-boot menu, Safe menu options, Memtest
 • Administrative Tools: Task Scheduler, Event Viewer, Services, Advanced Firewall...
 • Group Policy (само Windows 7 Professional/Ultimate)
 • Някои езикови файлове

Можете да използвате тези езикови пакети само за 32-битовата версия на Windows 7 RTM (първоначалното издание на Windows 7 без Сервизен пакет).
След инсталацията на определени MUI езици, можете да инсталирате допълнителни LIP езици върху тях.

За да откриете типа на вашата система (32-битова/64-битова, и инсталиран или не SP), отидете в контролния панел -> Система и поддръжка -> Система и щракнете с десен бутон върху иконата Компютър в меню Старт и изберете Свойства.


Връзки за изтегляне на MUI езикови пакети за 32-битовата Windows 7 RTM

(директни връзки от Microsoft: размерът варира от 29 до 149 MB)

 • MD5: ea18aafd17501b06ca8614246c5e2dd9
 • MD5: 525e244aef6dd0eab5d32f5718e0db70
 • MD5: d41b47e66e0ea681db976a55e5a56aa7
 • MD5: ba9ebe0c94501db992824b83608985da
 • MD5: a183f12666a04e48fc17b6dbd4ef41aa
 • MD5: fa50bd0cee2bbec9d0532840e85e5609
 • MD5: 2e6a26e84c3273d32df264f2bc39c7c2
 • MD5: a71d5bec8e38b0dd613a941c8c4aafa9
 • MD5: f137b6d929969b24b2c6b01f7268c4cf
 • MD5: 64e29e0874b912c3cd51af176f675d60
 • MD5: 8f9dc672223cbfdf838ce8923e94718c
 • MD5: 5d2325ab8a8846ba5db206a5b2ec0957
 • MD5: 284010a35fee348d4c0095b8fbf34770
 • MD5: 739e7d7770d30254fad5b7d5afb16347
 • MD5: c94994904b1ea49df3fb17651d3bb89b
 • MD5: e70bc3e5513cff9bcf806fa43176491f
 • MD5: c2f5c25c430e221c33407cb2c285280d
 • MD5: 40314e5d3c7114d4c5aeb4caae9763ac
 • MD5: 0eeac21ade4780524f425c9dc74a5e03
 • MD5: e274e8aa793d879bca5350d23373ef46
 • MD5: 60d67efb563650caee1f2cf5d3869b52
 • MD5: cac531072e9df53c34919ecfbf9625c0
 • MD5: 22cf08eb4be50e620e0bedeabff37bfc
 • MD5: 4eaea9a3d993e95ece8fea78c8b3ab48
 • MD5: 75789f9e938e97081a8b3df0d18b16a4
 • MD5: aa4bfd539f6d91c3e77eb1a6db38fed9
 • MD5: aeb690eb207a05577134b3120ba3f237
 • MD5: ce05debe2608b3180af633f693a76f28
 • MD5: a4b99540ba3ea64f418ce64f2164cdec
 • MD5: ea4110289adab3a8ac2a70a3596c2f03
 • MD5: ec9fb9c61b0868bac74ec66343cdffbe
 • MD5: 50c97a6319a0bc449929e1b1c48161ee
 • MD5: 63d2028c6ee88ea9619073bf8b2dc9ce
 • MD5: 8f244343b22edf603dfdefe7bc073d88
 • MD5: 3ba4701fb91ab030c0af99ef4d0919c1
 

Връзка за изтегляне на китайски (Тайван) MUI езиков пакет за 32-битовата версия на Windows 7 RTM

(официален езиков пакет, който не може да бъде свален от сайта на Microsoft поради политически проблеми)

 • MD5: e12d2e48be1ea227fa39ca71a6366fdb
 

*** частичен езиков пакет, виж забележката по-горе
MD5 сумата може да бъде използвана за проверка дали езиковият пакет е свален правилно

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!