Подробности

 • Не е необходимо да инсталирате тази програма, просто я стартирайте
 • Поддържа 36 Vista/W7 MUI езика: повечето от тях предоставят пълен превод на потребителския интерфейс
 • Поддържа Vista/W7 LIP езика: те могат да бъдат инсталирани след инсталирането на главния MUI език:
  Списък и изтегляне на 32-битовата Windows Vista LIP езици
  Списък и изтегляне на 32-битовата Windows 7 LIP езици
  Списък и изтегляне на 64-битовата Windows 7 LIP езици
 • Езиците могат да бъдат инсталирани във вътрешен или експресен режим, вижте по-надолу за допълнителни подробности
 • Могат да бъдат инсталирани няколко езика едновременно
 • Използва се вграденото конвертиране за MUI езикови пакети в EXE формат
 • Използва се вградена проверка за цялостността на езиковия файл при зареждане на езиковите пакети (чрез MD5 сума)
 • Промяна към нов/различен MUI език е глобална за всички потребители и изисква рестартиране на системата
 • Промяната към нов LIP език при използването на същия главен MUI език изисква текущият потребител само да излезе от системата
 • Различните потребители може да имат различен LIP език, ако те използват един и същи главен MUI език
 • Има няколко параметри за команден ред, предназначени за отстраняване на проблеми, вижте по-надолу

Какво е вътрешен режим на инсталиране?

 • Това е експериментална функция: успешното инсталиране не е гарантирано, когато се инсталират MUI езици, LIP езиците се инсталират без проблеми
 • Инсталационната процедура, използвана във версиите преди v2.00, сега се нарича експресен режим
 • Вътрешната инсталация използва вградения инсталатор на езици на Windows (след хакване, за да могат да се инсталират MUI езикови пакети, LIP езици се поддържат от всички версии на Windows по подразбиране)
 • Тези езици са напълно интегрирани в Windows и се обновяват от системата или от инсталацията на сервизен пакет
 • Вътрешната инсталация може да бъде изпълнена само един път за MUI езици (хакът просто не работи повече): това ограничение не се отнася за LIP езиците
  За да инсталирате няколко MUI езика, заредете всичките и изберете техния режим на вътрешен
 • За да инсталирате зависим LIP език във вътрешен режим, неговия главен MUI език, също трябва да бъде инсталиран във вътрешен режим и трябва да бъде текущ избран език
 • Вътрешната инсталация отнема по-дълго от експресния режим (20 мин за MUI, 10 мин за LIP)
 • Този режим е избран по подразбиране за LIP езиците, когато техния главен MUI език е вътрешен и в момента е текущ избран език
 • LIP езиците, инсталирани във вътрешен режим се премахнат от вградения в Windows езиков инсталатор

Какво е експресен режим на инсталиране?

 • Използва "бърз и мръсен" подход за инсталиране на нови езици и не обновява всички системни каталози на Windows
 • Ето защо новите езици не се разпознават от Windows и не се обновяват от Windows
 • При (автоматична) инсталация на някои обновления на Windows, които засягат езиковите ресурси, някои функции може да не работят: тези актуализации на Windows трябват да бъдат инсталиране чрез Vistalizator, за ръчно актуализиране на Експресни езикови пакети, за повече подробности вижте Помощ
 • В сравнение с вътрешната инсталация, експресната се нуждае от около десет пъти по-малко време за инсталирането на един език
 • Този режим е избран по подразбиране за MUI езиците и също за LIP езиците, когато техния главен MUI език не е вътрешен и/или не е текущият избран език
 • Безопасна употреба: файлове не се презаписват по време на инсталацията (с изключение при обновяването до SP1)

Параметри в команден ред

 • /? или /h - показва информация за употреба на параметрите
 • /c - създава архив на регистъра при стартиране на програмата и при изход от нея
  (тези файлове се записват в папката на програмата)
 • /p - показва напредъка при вътрешна инсталация
  (за да можете да откажете вътрешната инсталация или за да видите грешките в случай на неуспешно инсталиране)

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!