Създаване на многоезичен инсталационен DVD носител на Vista или Windows 7

 • Преди да преинсталирате Windows може да използвате Windows Easy Transfer за вашите данни и настройки
 • Всички езици са вградени на DVD-то и се инсталират автоматично
 • Езикът на Windows по подразбиране може да бъде избран в началото на инсталацията на Windows
 • Ако инсталационният DVD вече съдържа няколко езика, можете да добавите още
 • Трябва да вградите желаните езици във всички издания на Windows, които искате да инсталирате
 • След като Windows е инсталиране, имате нужда от Vistalizator, за да превключите между инсталираните езици

Изпълнете следните стъпки за добавянето на нов език на Windows 7

 • Използвате 32-бит Windows 7 (64-бит Windows, за да създадете 64-битово DVD)
 • Да имате инсталационен диск на 32-битова Windows 7 (64-битов Windows DVD)
 • Изтеглете Microsoft Windows Automated Installation Kit for Windows 7 (1706 MB)
  Запишете DVD изображението на диск или го заредете с някоя програма за работа с изображения на дискове (Alcohol, Daemon Tools)
  След това инсталирайте WAIK на Windows 7 32-бит или 64-бит
 • Изтеглете exe2cab.exe за конвертиране на езикови пакет от формат EXE в CAB формат
 • Изтеглете langadd32-w7.cmd скрипт файл за добавяне на нов език в DVD на 32-битов Windows 7
  (langadd64-w7.cmd на 64-битов Windows 7)
 • Изтеглете langlist32-w7.cmd скрипт за показване на списък с езиците, който се намират в момента на DVD-то на 32-битов Windows 7
  (langlist64-w7.cmd на 64-битов Windows 7)
 • Изтеглете w7.boot файл, който съдържа стартиращия запис на Windows 7 DVD-то
 • Изтеглете cdimage.exe програма за създаване на ISO файл
 • Изтеглете cdimage-w7.cmd скприпт за създаване на Windows 7 ISO файл
 • Изтеглете langcode.txt: списък с кодовете, за MUI езиците
 • Изтеглете езиков пакет за 32-битов Windows 7 SP1 - за интегриране в DVD на 32-битов Windows 7 RTM или SP1
  (или изтеглете езиков пакет за 32-битов Windows 7 RTM - само за DVD на 32-битов Windows 7 RTM)
 • Изтеглете езиков пакет за 64-битов Windows 7 SP1 - за интегриране в DVD на 64-битов Windows 7 RTM или SP1
  (или изтеглете езиков пакет за 64-битов Windows 7 RTM - само за DVD на 64-битов Windows 7 RTM)

 • Създайте работна папка на твърдя диск, например D:\W7
 • Копирайте всички изтеглени файлове, освен WAIK, в работната папка: D:\W7
 • Копирайте инсталационното DVD на вашата Windows 7 в папка на твърдия диск, например D:\W7\DVD
 • Създайте папка за зареждане на файла с изображението на Windows 7 (WIM), например D:\W7\Image
 • Стартирайте exe2cab.exe, за да конвертирате езиковия файл от формата EXE във формата CAB
  (Не обръщайте внимание на грешката Bad Image за 64-битовите езикови пакети)
 • Копирайте или преместете CAB файловете в папка и я преименувайте например на D:\W7\LP\CAB\lp.cab
 • Ако искате, можете да стартирате langlist32-w7.cmd като администратор, за да видите, кои езици се намират в момента на 32-бит Windows 7 DVD-то (langlist64-w7.cmd за Windows 7 64-бит)
 • Изпълнете langadd32-w7.cmd като администратор (langadd64-w7.cmd за Windows 7 64-бит):
  Използвайте, пътища, отбелязани по-горе, езиков код от langcode.txt и кода на изданието на Windows 7
 • Изчакайте процесът да завърши, това може да отнеме до 60 минути
 • Ако искате, можете да изпълните процедурата за добавяне на друг език или на същия език към друго издание на Windows 7)
 • Накрая стартирайте cdimage-w7.cmd, за да създадете изображение на DVD-то в ISO формат
 • Запишете новото ISO изображение, чрез вашата любима програма за запис на дискове
 • Стартирайте компютъра от новосъздадения инсталационен DVD
 • Изберете езика по подразбиране за Windows 7 и изданието на Windows 7, което съдържа новия език или езици

Изпълнете следните стъпки за добавянето на нов език на Vista

 • Използвате 32-бит Vista (64-бит Windows, за да създадете 64-битово DVD)
 • Да имате инсталационен диск на 32-битова Vista (64-битов Windows DVD)
 • Изтеглете Microsoft Windows Automated Installation Kit for Windows Vista SP1 (1376 MB)
  Запишете DVD изображението на диск или го заредете с някоя програма за работа с изображения на дискове (Alcohol, Daemon Tools)
  След това инсталирайте WAIK на Vista 32-бит или 64-бит
 • Изтеглете exe2cab.exe за конвертиране на езикови пакет от формат EXE в CAB формат
 • Изтеглете langadd32.cmd скрипт файл за добавяне на нов език в DVD на 32-битовата Vista
  (langadd64.cmd на 64-битовата Vista)
 • Изтеглете langlist32.cmd скрипт за показване на списък с езиците, който се намират в момента на DVD-то на 32-битовата Vista
  (langlist64.cmd на 64-битовата Vista)
 • Изтеглете vista.boot файл, който съдържа стартиращия запис на Vista DVD-то
 • Изтеглете cdimage.exe програма за създаване на ISO файл
 • Изтеглете cdimage.cmd скприпт за създаване на Vista ISO файл
 • Изтеглете langcode.txt: списък с кодовете, за MUI езиците
 • Изтеглете езиков пакет за 32-битовата Vista SP2 - за интегриране в DVD на 32-битовата Vista RTM или SP1 или SP2
  (или изтеглете езиков пакет за 32-битовата Vista SP1 - само за DVD на 32-битовата Vista SP1)
  (или изтеглете езиков пакет за 32-битовата Vista RTM - само за DVD на 32-битовата Vista RTM)
 • Изтеглете езиков пакет за 64-битовата Vista SP2 - за интегриране в DVD на 64-битовата Vista RTM или SP1 или SP2
  (или изтеглете езиков пакет за 64 битовата Vista SP1 - само за DVD на 64-битовата Vista SP1)
  (или изтеглете езиков пакет за 64 битовата Vista RTM - само за DVD на 64-битовата Vista RTM)

 • Създайте работна папка на твърдя диск, например D:\Vista
 • Копирайте всички изтеглени файлове, освен WAIK, в работната папка: D:\Vista
 • Копирайте инсталационното DVD на вашата Vista в папка на твърдия диск, например D:\Vista\DVD
 • Създайте папка за зареждане на файла с изображението на Vista (WIM), например D:\Vista\Image
 • Стартирайте exe2cab.exe, за да конвертирате езиковия файл от формата EXE във формата CAB
  (Не обръщайте внимание на грешката Bad Image за 64-битовите езикови пакети)
 • Копирайте или преместете CAB файловете в папка и я преименувайте например на D:\Vista\LP\CAB\lp.cab
 • Ако искате, можете да стартирате langlist32.cmd като администратор, за да видите, кои езици се намират в момента на DVD-то (langlist64.cmd за Vista 64-бит)
 • Изпълнете langadd32.cmd като администратор (langadd64.cmd за Vista 64-бит):
  Използвайте, пътища, отбелязани по-горе, езиков код от langcode.txt и кода на изданието на Vista
 • Изчакайте процесът да завърши, това може да отнеме до 60 минути
 • Ако искате, можете да изпълните процедурата за добавяне на друг език или на същия език към друго издание на Vista)
 • Накрая стартирайте cdimage.cmd, за да създадете изображение на DVD-то в ISO формат
 • Запишете новото ISO изображение, чрез вашата любима програма за запис на дискове
 • Стартирайте компютъра от новосъздадения инсталационен DVD
 • Изберете езика по подразбиране за Vista и изданието на Vista, което съдържа новия език или езици

Веднага след края на инсталацията Windows ще се опита да премахне всички езици на интерфейса освен текущия (избрания в началото на инсталацията). Има няколко начина да възпрепятствате това действие:

 • Стартирайте Vistalizator, който ще блокира това държание автоматично при стартиране на програмата
 • Изпълнете "C:\Windows\System32\lpremove.exe /c": това изтрива задачата в Планирани задачи
  (не забравяйте ключа /c, защото иначе програмата ще изтрие всички езици)
 • Изтрийте планираната задача, която се опитва да стартира lpremove.exe при влизане на потребителя в системата:
  Task Scheduler -> Task Scheduler Library -> Microsoft -> Windows -> MUI -> LPRemove
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!