Помогнете с превода на тази страницата

Моля, помогнете с превода на страницата и/или интерфейса на Vistalizator на други езици!
Имайте в предвид, че вашият превод на Интернет страницата ще бъда част от вградения в програмата помощен файл.

В момента са налични следните езици:

 • Автор (програма)
 • froggie
 • froggie
 • N/A
 • David
 • camn333
 • alexmcabrita
 • N/A
 • Floriano Bux
 • Kensuke
 • Darek
 • JokeR
 • N/A
 • Roman Gelman
 • Jens Voss
 • NuCleuZ
 • N/A
 • David
 • Clyde Chen
 • Hrach Margarian
 • Nickolay Krishtoforov
 • François Levaufre
 • Adrian
 • kimzen, Mads Haupt
 • boracasli
 

В случай, че сте сериозно заинтересовани, моля свържете чрез моя

За ваше удобство, можете да свалите последната версия на изходния код на страницата на всички езици.
За ваше удобство може да изтеглите всички допълнителни езици за Vistalizator.

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!