Περί των Windows 7 LIP πακέτων γλωσσών

LIP σημαίνει Language Interface Pack.
Τα Windows 7 LIPs παρέχουν μετάφραση των πιο σημαντικών μερών του λειτουργικού - όχι όλου. LIPs μπορούν να εγκατασταθούν σε όλες τις εκδόσεις των 32-bit Windows 7 αλλά χρειάζονται μια κεντρική γλώσσα πρώτα (όπως Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά κτλ...) γιατί μόνο μερικά βασικά σημεία μεταφράζονται. Τα μέρη που δεν μεταφράζονται από τη γλώσσα LIP εμφανίζονται στην αρχική-κεντρική γλώσσα. Η κεντρική γλώσσα MUI πρέπει να εγκατασταθεί πριν από μια LIP πάντοτε, είτε για 32-bit Windows 7 RTM, 32-bit Windows 7 SP1.

Οι γλώσσες LIP είναι για 32bit Windows 7 μόνο.


Κατεβάστε 32-bit Windows 7 LIP πακέτα γλωσσών

(απευθείας links από τη Microsoft: μέγεθος μόνο 2.5 MB)

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!