Φτιάξτε το δικό σας Πολυ-Γλωσσικό DVD των Vista ή Windows 7

 • Πριν την επανεγκατάσταση των Windows μπορείτε τα χρησιμοποιήσετε το Windows Easy Transfer για τα αρχεία και επιλογές σας
 • Όλες οι γλώσσες ενσωματώνονται στο DVD και εγκαθίστανται αυτόματα
 • Η προεπιλεγμένη γλώσσα μπορεί να επιλεγεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
 • Αν το DVD περιέχει ήδη πολλές γλώσσες μπορείτε να προσθέσετε και άλλες
 • Πρέπει να "ενσωματώσετε" τις γλώσσες που θέλετε σε όλες τις εκδόσεις των Windows
 • Μετά την εγκατάσταση των Windows χρειάζεστε τον Vistalizator για να αλλάξετε ή για να βάλετε νέες γλώσσες

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προσθέσετε μια γλώσσα για Windows 7

 • Έχετε 32-bit Windows 7 (64-bit Windows για να φτιάξετε 64-bit DVD)
 • Έχετε ένα 32-bit Windows 7 DVD εγκατάστασης έτοιμο (64-bit Windows DVD)
 • Κατεβάστε το Κιτ αυτόματης εγκατάστασης (AIK) για Windows 7 της Microsoft (1706 MB)
  Γράψτε το DVD Image και εγκαταστήστε το AIK (σε Windows 7 32-bit ή 64-bit)
 • Κατεβάστε το αρχείο exe2cab.exe για τη μετατροπή των EXE πακέτων γλωσσών σε CAB αρχεία
 • Κατεβάστε το αρχείο langadd32-w7.cmd για να προσθέσετε μια νέα γλώσσα στο 32-bit Windows 7 DVD
  (langadd64-w7.cmd για 64-bit Windows 7)
 • Κατεβάστε το αρχείο langlist32-w7.cmd για να δείτε τις ήδη υπάρχουσες γλώσσες στο 32-bit Windows 7 DVD
  (langlist64-w7.cmd για 64-bit Windows 7)
 • Κατεβάστε το αρχείο w7.boot που περιέχει το Windows 7 DVD Boot Record
 • Κατεβάστε το αρχείο cdimage.exe για να φτιάξετε ένα .iso αρχείο
 • Κατεβάστε το cdimage-w7.cmd αρχείο batch για να φτιάξετε ένα Windows 7 .iso αρχείο
 • Κατεβάστε το αρχείο langcode.txt για να δείτε τους κωδικούς των MUI γλωσσών
 • Κατεβάστε ένα Windows 7 32 SP1 πακέτο γλώσσας για να ενσωματωθεί στο Windows 7 32 RTM ή SP1 DVD
  (ή κατεβάστε ένα Windows 7 32 RTM πακέτο γλώσσας για Windows 7 32 RTM DVD μόνο)
 • Κατεβάστε ένα Windows 7 64 SP1 πακέτο γλώσσας για να ενσωματωθεί στο Windows 7 64 RTM ή SP1 DVD
  (ή κατεβάστε ένα Windows 7 64 RTM πακέτο γλώσσας για Windows 7 64 RTM DVD μόνο)

 • Φτιάξτε ένα φάκελο στο δίσκο, π.χ. D:\W7
 • Αντιγράψτε όλα τα κατεβασμένα αρχεία εκτός από το AIK στον φάκελο αυτό: D:\W7
 • Αντιγράψτε το DVD των Windows 7 σε ένα φάκελο, π.χ. D:\W7\DVD
 • Φτιάξτε ένα φάκελο για να κάνετε mount το Windows 7 Image που φτιάξατε (.iso αρχείο), π.χ. D:\W7\Image
 • Τρέξτε το exe2cab.exe για να μετατρέψετε τα EXE πακέτα γλωσσών σας σε CAB αρχεία
  (Αγνοήστε ένα μήνυμα λάθους στα 64-bit πακέτα γλωσσών)
 • Αντιγράψτε/Μετακινήστε το αρχείο CAB σε ένα φάκελο και μετονομάστε το, ώστε να είναι π.χ. D:\W7\LP\CAB\lp.cab
 • Άμα θέλετε τρέξτε το langlist32-w7.cmd ως Διαχειριστής (Administrator) για να δείτε τις πλέον υπάρχουσες γλώσσες στο DVD σας (langlist64-w7.cmd για Windows 7 64-bit)
 • Τρέξτε το langadd32-w7.cmd ως Διαχειριστής (Administrator) (langadd64-w7.cmd για Windows 7 64-bit):
  Χρησιμοποιήστε τις τοποθεσίες που αναφέραμε πιο πάνω, ένα κωδικό γλώσσας από το langcode.txt και τον κωδικό έκδοσης των Windows 7
 • Περιμένετε η διαδικασία ενσωμάτωσης να ολοκληρωθεί, αυτό μπορεί να διαρκέσει πάνω από μία ώρα
 • Άμα θέλετε τρέξτε το ξανά για να προσθέσετε και άλλη γλώσσα (ή το ίδιο για μια άλλη έκδοση των Windows 7)
 • Τελειώνοντας τρέξτε το cdimage-w7.cmd για να δημιουργήσετε ένα DVD ISO Image (DVD Εικονικός Δίσκος σε μορφή .ISO)
 • Γράψτε το αρχείο ISO με ένα πρόγραμμα της αρεσκείας σας (cdimage.exe)
 • Κάντε Boot τον υπολογιστή σας με το καινούργιο DVD εγκατάστασης
 • Επιλέξτε την προεπιλεγμένη Windows 7 γλώσσα και την έκδοση των Windows 7 που περιέχει νέες γλώσσες

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προσθέσετε μια γλώσσα για Vista

 • Έχετε 32-bit Vista (64-bit Windows για να φτιάξετε 64-bit DVD)
 • Έχετε ένα 32-bit Vista DVD εγκατάστασης έτοιμο (64-bit Windows DVD)
 • Κατεβάστε το Κιτ αυτόματης εγκατάστασης (AIK) για Windows Vista SP1 της Microsoft (1376 MB)
  Γράψτε το DVD Image και εγκαταστήστε το AIK (σε Vista 32-bit ή 64-bit)
 • Κατεβάστε το αρχείο exe2cab.exe για τη μετατροπή των EXE πακέτων γλωσσών σε CAB αρχεία
 • Κατεβάστε το αρχείο langadd32.cmd για να προσθέσετε μια νέα γλώσσα στο 32-bit Vista DVD
  (langadd64.cmd για 64-bit Vista)
 • Κατεβάστε το αρχείο langlist32.cmd για να δείτε τις ήδη υπάρχουσες γλώσσες στο 32-bit Vista DVD
  (langlist64.cmd για 64-bit Vista)
 • Κατεβάστε το αρχείο vista.boot που περιέχει το Vista DVD Boot Record
 • Κατεβάστε το αρχείο cdimage.exe για να φτιάξετε ένα .iso αρχείο
 • Κατεβάστε το cdimage.cmd αρχείο batch για να φτιάξετε ένα Vista .iso αρχείο
 • Κατεβάστε το αρχείο langcode.txt για να δείτε τους κωδικούς των MUI γλωσσών
 • Κατεβάστε ένα Vista 32 SP2 πακέτο γλώσσας για να ενσωματωθεί στο Vista 32 RTM ή SP1 ή SP2 DVD
  (ή κατεβάστε ένα Vista 32 SP1 πακέτο γλώσσας για Vista 32 SP1 DVD μόνο)
  (ή κατεβάστε ένα Vista 32 RTM πακέτο γλώσσας για Vista 32 RTM DVD μόνο)
 • Κατεβάστε ένα Vista 64 SP2 πακέτο γλώσσας για να ενσωματωθεί στο Vista 64 RTM ή SP1 ή SP2 DVD
  (ή κατεβάστε ένα Vista 64 SP1 πακέτο γλώσσας για Vista 64 SP1 DVD μόνο)
  (ή κατεβάστε ένα Vista 64 RTM πακέτο γλώσσας για Vista 64 RTM DVD μόνο)

 • Φτιάξτε ένα φάκελο στο δίσκο, π.χ. D:\Vista
 • Αντιγράψτε όλα τα κατεβασμένα αρχεία εκτός από το AIK στον φάκελο αυτό: D:\Vista
 • Αντιγράψτε το DVD των Vista σε ένα φάκελο, π.χ. D:\Vista\DVD
 • Φτιάξτε ένα φάκελο για να κάνετε mount το Vista Image που φτιάξατε (.iso αρχείο), π.χ. D:\Vista\Image
 • Τρέξτε το exe2cab.exe για να μετατρέψετε τα EXE πακέτα γλωσσών σας σε CAB αρχεία
  (Αγνοήστε ένα μήνυμα λάθους στα 64-bit πακέτα γλωσσών)
 • Αντιγράψτε/Μετακινήστε το αρχείο CAB σε ένα φάκελο και μετονομάστε το, ώστε να είναι π.χ. D:\Vista\LP\CAB\lp.cab
 • Άμα θέλετε τρέξτε το langlist32.cmd ως Διαχειριστής (Administrator) για να δείτε τις πλέον υπάρχουσες γλώσσες στο DVD σας (langlist64.cmd για Vista 64-bit)
 • Τρέξτε το langadd32.cmd ως Διαχειριστής (Administrator) (langadd64.cmd για Vista 64-bit):
  Χρησιμοποιήστε τις τοποθεσίες που αναφέραμε πιο πάνω, ένα κωδικό γλώσσας από το langcode.txt και τον κωδικό έκδοσης των Vista
 • Περιμένετε η διαδικασία ενσωμάτωσης να ολοκληρωθεί, αυτό μπορεί να διαρκέσει πάνω από μία ώρα
 • Άμα θέλετε τρέξτε το ξανά για να προσθέσετε και άλλη γλώσσα (ή το ίδιο για μια άλλη έκδοση των Vista)
 • Τελειώνοντας τρέξτε το cdimage.cmd για να δημιουργήσετε ένα DVD ISO Image (DVD Εικονικός Δίσκος σε μορφή .ISO)
 • Γράψτε το αρχείο ISO με ένα πρόγραμμα της αρεσκείας σας (cdimage.exe)
 • Κάντε Boot τον υπολογιστή σας με το καινούργιο DVD εγκατάστασης
 • Επιλέξτε την προεπιλεγμένη Vista γλώσσα και την έκδοση των Vista που περιέχει νέες γλώσσες

Αμέσως μετά την εγκατάσταση των Windows, αποτρέψτε τα Windows από το να αφαιρέσουν όλες τις γλώσσες εκτός από την τωρινή προεπιλεγμένη (που διαλέξατε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης). Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:

 • Τρέξτε τον Vistalizator που αποτρέπει αυτή τη λειτουργία αυτόματα μόλις τρέξει
 • Τρέξτε το "C:\Windows\System32\lpremove.exe /c" : αυτό διαγράφει την Προγραμματισμένη Εργασία
  (μη ξεχάσετε τη δεξιά-πάνω παύλα με το c μετά(/c") γιατί αλλιώς το πρόγραμμα αυτό θα σας αφαιρέσει όλες τις γλώσσες)
 • Διαγράψτε τη Προγραμματισμένη Εργασία που τρέχει το αρχείο lpremove.exe στην εκκίνηση των Windows:
  Task Scheduler -> Task Scheduler Library -> Microsoft -> Windows -> MUI -> LPRemove
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!