Περί των Vista LIP πακέτων γλωσσών

LIP σημαίνει Language Interface Pack.
Τα Windows Vista LIPs παρέχουν μετάφραση των πιο σημαντικών μερών του λειτουργικού - όχι όλου. LIPs μπορούν να εγκατασταθούν σε όλες τις εκδόσεις των 32-bit Vista αλλά χρειάζονται μια κεντρική γλώσσα πρώτα (όπως Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά κτλ...) γιατί μόνο μερικά βασικά σημεία μεταφράζονται. Τα μέρη που δεν μεταφράζονται από τη γλώσσα LIP εμφανίζονται στην αρχική-κεντρική γλώσσα. Η κεντρική γλώσσα MUI πρέπει να εγκατασταθεί πριν από μια LIP πάντοτε, είτε για 32-bit Vista RTM, 32-bit Vista SP1 ή 32-bit Vista SP2.

Οι γλώσσες LIP είναι για 32bit Vista (RTM ή SP1 ή SP2) μόνο, δεν υπάρχουνε για 64-bit Vista.


Κατεβάστε 32-bit Vista LIP πακέτα γλωσσών

(απευθείας links από τη Microsoft: μέγεθος μόνο 2.5 MB)

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!