Μετάφραση

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση της ιστοσελίδας ή/και του προγράμματος του Vistalizator σε άλλες γλώσσες!
Σημειώστε πως η μετάφρασή της ιστοσελίδας θα είναι επίσης μέρος της ενσωματωμένης βοήθειας του προγράμματος.

Μέχρι τώρα, αυτές οι γλώσσες είναι διαθέσιμες:

 • Δημιουργός(πρόγραμμα)
 • froggie
 • froggie
 • N/A
 • David
 • camn333
 • alexmcabrita
 • N/A
 • Floriano Bux
 • Kensuke
 • Darek
 • JokeR
 • N/A
 • Roman Gelman
 • Jens Voss
 • NuCleuZ
 • N/A
 • David
 • Clyde Chen
 • Hrach Margarian
 • Nickolay Krishtoforov
 • François Levaufre
 • Adrian
 • kimzen, Mads Haupt
 • boracasli
 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε σοβαρά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με

Για δική σας ευκολία, μπορείτε να κατεβάσετε τον τελευταίο πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας σε όλες τις γλώσσες.
Για δική σας ευκολία, μπορείτε να κατεβάσετε τις επιπλέον γλώσσες για τον Vistalizator.

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!