เกี่ยวกับแพคภาษา Windows 7 RTM MUI

MUI หมายถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้หลายภาษา
มี แพคภาษา MUI แบบเต็ม (100%) และ แบบเฉพาะส่วน (80% ตามข้อมูลจากไมโครซอฟท์)
ภาษาแบบเต็มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของ Windows 7 ทั้งหมดระหว่างที่แพคภาษาแบบเฉพาะส่วนขาดการแปลไปบางส่วนซึ่งจะแสดงในภาษาอังกฤษเสมอไม่ว่าภาษาที่แสดงของ Windows 7 ดั้งเดิมจะเป็นอะไรก็ตาม:

 • ตัวโหลดเริ่มต้น: เมนูหลายแบบการเริ่มต้น ตัวเลือกเมนูเซฟ การทดสอบหน่วยความจำ
 • เครื่องมือดูแลระบบ: ตัวจัดการงาน ตัวแสดงเหตุการณ์ บริการ และไฟร์วอลล์ขั้นสูง...
 • นโยบายกลุ่ม (Windows 7 Professional/Ultimate เท่านั้น)
 • แฟ้มวิธีใช้บางส่วน

คุณสามารถใช้แพคภาษาเหล่านี้ได้ใน 32-bit Windows 7 RTM (การออกรุ่นครั้งดั้งเดิมของ Windows 7 ที่ไม่มี Service Pack)
เมื่อติดตั้งภาษา MUI คุณสามารถติดตั้ง ภาษา LIP เพิ่มเติม บนภาษานั้นๆ

เพื่อดูคุณสมบัติของระบบของคุณ (32/64-bit มีการติดตั้ง SP หรือไม่) ให้ไปที่แผงควบคุม -> ระบบและการบำรุงรักษา -> ระบบหรือคลิกขวาบนไอคอนคอมพิวเตอร์แล้วเลือก คุณสมบัติ


ดาวน์โหลดแพคภาษา 32-bit Windows 7 RTM MUI

(การเชื่อมโยงโดยตรงจาก Microsoft: ขนาดแตกต่าวกันไปตั้งแต่ 29 จนถึง 149 MB)

 • MD5: 525e244aef6dd0eab5d32f5718e0db70
 • MD5: d41b47e66e0ea681db976a55e5a56aa7
 • MD5: 64e29e0874b912c3cd51af176f675d60
 • MD5: 8f9dc672223cbfdf838ce8923e94718c
 • MD5: 50c97a6319a0bc449929e1b1c48161ee
 • MD5: 63d2028c6ee88ea9619073bf8b2dc9ce
 • MD5: a183f12666a04e48fc17b6dbd4ef41aa
 • MD5: ec9fb9c61b0868bac74ec66343cdffbe
 • MD5: ea18aafd17501b06ca8614246c5e2dd9
 • MD5: fa50bd0cee2bbec9d0532840e85e5609
 • MD5: a4b99540ba3ea64f418ce64f2164cdec
 • MD5: ea4110289adab3a8ac2a70a3596c2f03
 • MD5: c94994904b1ea49df3fb17651d3bb89b
 • MD5: ba9ebe0c94501db992824b83608985da
 • MD5: 2e6a26e84c3273d32df264f2bc39c7c2
 • MD5: ce05debe2608b3180af633f693a76f28
 • MD5: f137b6d929969b24b2c6b01f7268c4cf
 • MD5: 3ba4701fb91ab030c0af99ef4d0919c1
 • MD5: 5d2325ab8a8846ba5db206a5b2ec0957
 • MD5: 284010a35fee348d4c0095b8fbf34770
 • MD5: 739e7d7770d30254fad5b7d5afb16347
 • MD5: e70bc3e5513cff9bcf806fa43176491f
 • MD5: c2f5c25c430e221c33407cb2c285280d
 • MD5: 40314e5d3c7114d4c5aeb4caae9763ac
 • MD5: 0eeac21ade4780524f425c9dc74a5e03
 • MD5: e274e8aa793d879bca5350d23373ef46
 • MD5: 60d67efb563650caee1f2cf5d3869b52
 • MD5: 4eaea9a3d993e95ece8fea78c8b3ab48
 • MD5: cac531072e9df53c34919ecfbf9625c0
 • MD5: 22cf08eb4be50e620e0bedeabff37bfc
 • MD5: a71d5bec8e38b0dd613a941c8c4aafa9
 • MD5: 8f244343b22edf603dfdefe7bc073d88
 • MD5: 75789f9e938e97081a8b3df0d18b16a4
 • MD5: aa4bfd539f6d91c3e77eb1a6db38fed9
 • MD5: aeb690eb207a05577134b3120ba3f237
 

ดาวน์โหลดแพคภาษา 32-bit Windows 7 RTM ภาษาจีน (ไต้หวัน) MUI

(แพคภาษาเป็นทางการ ไม่ให้บริการโดยไมโครซอฟท์เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง)

 • MD5: e12d2e48be1ea227fa39ca71a6366fdb
 

*** แพคภาษาแบบบางส่วน ดูบันทึกด้านบน
การตรวจสอบผลรวม MD5 มีไว้สำหรับการตรวจสอบว่าแพคภาษาถูกติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!