เกี่ยวกับแพคภาษา Windows 7 SP1 MUI

MUI หมายถึงอินเทอร์เฟซผู้ใช้หลายภาษา
มี แพคภาษา MUI แบบเต็ม (100%) และ แบบเฉพาะส่วน (80% ตามข้อมูลจากไมโครซอฟท์)
ภาษาแบบเต็มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของ Windows 7 ทั้งหมดระหว่างที่แพคภาษาแบบเฉพาะส่วนขาดการแปลไปบางส่วนซึ่งจะแสดงในภาษาอังกฤษเสมอไม่ว่าภาษาที่แสดงของ Windows 7 ดั้งเดิมจะเป็นอะไรก็ตาม:

 • ตัวโหลดเริ่มต้น: เมนูหลายแบบการเริ่มต้น ตัวเลือกเมนูเซฟ การทดสอบหน่วยความจำ
 • เครื่องมือดูแลระบบ: ตัวจัดการงาน ตัวแสดงเหตุการณ์ บริการ และไฟร์วอลล์ขั้นสูง...
 • นโยบายกลุ่ม (Windows 7 Professional/Ultimate เท่านั้น)
 • แฟ้มวิธีใช้บางส่วน

คุณสามารถใช้แพคภาษาเหล่านี้ได้ใน 64-bit Windows 7 RTM (การออกรุ่นครั้งดั้งเดิมของ Windows 7 ที่ไม่มี Service Pack)
เมื่อติดตั้งภาษา MUI คุณสามารถติดตั้ง ภาษา LIP เพิ่มเติม บนภาษานั้นๆ

เพื่อดูคุณสมบัติของระบบของคุณ (32/64-bit มีการติดตั้ง SP หรือไม่) ให้ไปที่แผงควบคุม -> ระบบและการบำรุงรักษา -> ระบบหรือคลิกขวาบนไอคอนคอมพิวเตอร์แล้วเลือก คุณสมบัติ


ดาวน์โหลดแพคภาษา 64-bit Windows 7 SP1 MUI

(การเชื่อมโยงโดยตรงจาก Microsoft: ขนาดแตกต่าวกันไปตั้งแต่ 44 จนถึง 187 MB)

 • MD5: a4f0901281f533ab6662558f7905612e
 • MD5: c850bca140d273b6275610a4eec820fe
 • MD5: 9ab4d1f7cda19bc125d7ed64f3a5b065
 • MD5: b1aa0e15ecdd5641024e32c5d7b8164d
 • MD5: 3ad6fbf8e51bb85d843af8a7ed123a32
 • MD5: 7fad9df6ff8c8a3cfbba5cad00b852df
 • MD5: 1515f5e4ee1e11adb57add60d833a0f8
 • MD5: 20e4245898099d1ed307250f2f430a29
 • MD5: 75ff4408e2155adc3870f16f61656e52
 • MD5: 0da384f61e2a2b590d32108b180d50ba
 • MD5: 5d837edb3da128bc9b53bf8ffeed2cc5
 • MD5: 7c77f4d522a2a49998962ebd33a71fff
 • MD5: 1110a6679741106ed8343f6d61dcabc2
 • MD5: db5154e20502d111f75084bf9e4c59b1
 • MD5: ec844c8d9895ae6b2cc691b831393695
 • MD5: c8d2cf7f8cf7d04534a6cdf6043c8a19
 • MD5: d6e1a17d1159c1e1f13e8957e11be5bc
 • MD5: 975fce0dfa23657a70e1d4808f053819
 • MD5: c554b60dcdb604094ecc2e9e7ae32d8d
 • MD5: 7acfc536261ca745a9784c125edea67f
 • MD5: 4101825137909a7a01fd249da4f03eb1
 • MD5: eabb0a69170b95a160d52dae96adf8fb
 • MD5: 59686b1415c0f0f1f2ef05c650b32af4
 • MD5: 7eae2389481c15fa237a9631782cc85c
 • MD5: d67f98865f1befa882859bcd1636ff34
 • MD5: 49793ccf243c8f215606c14f9919b5df
 • MD5: 571276cf521aeef84476f3b06be86375
 • MD5: 91d5d5fcb8cfa7ede7f7bbdc395825ed
 • MD5: 0357ac45cfec78c0faaf44709db0742c
 • MD5: 8479e47dedda372a4f5b421fdf3e77ef
 • MD5: 768de15b54c5269fcd039879f08fb6fb
 • MD5: e30a3bbb1276c2561c9827192e886f34
 • MD5: e32fc53945c211d97271e90196ce7000
 • MD5: d302a727667bd2bfae5c3853c26d62bc
 • MD5: 3d5e63f7afc550728b087d556d229c94
 

ดาวน์โหลดแพคภาษา 64-bit Windows 7 SP1 ภาษาจีน (ไต้หวัน) MUI

(แพคภาษาเป็นทางการ ไม่ให้บริการโดยไมโครซอฟท์เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง)

 • MD5: 382553933b739d3b5da9cda5af202c38
 

*** แพคภาษาแบบบางส่วน ดูบันทึกด้านบน
การตรวจสอบผลรวม MD5 มีไว้สำหรับการตรวจสอบว่าแพคภาษาถูกติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!