รายละเอียด

 • ไม่ต้องทำการติดตั้ง เรียกใช้ได้เลย
 • สนับสนุน 36 Vista/Windows 7 MUI ภาษา: ส่วนบางให้การแปลของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ทั้งหมด
 • สนับสนุน Vista/Windows 7 LIP ภาษา: สามารถติดตั้งหลังจากภาษา MUI แม่ถูกติดตั้งแล้ว:
  รายการของภาษา 32-bit Windows Vista LIP ที่ดาวน์โหลดได้
  รายการของภาษา 32-bit Windows 7 LIP ที่ดาวน์โหลดได้
  รายการของภาษา 64-bit Windows 7 LIP ที่ดาวน์โหลดได้
 • ภาษาสามารถถูกติดตั้งในแบบเร่งด่วยหรือภายใน ดูด้านล้างเพื่อดูข้อมูล
 • หลายภาษาสามารถได้รับการติดตั้งในครั้งเดียว
 • การแปลงแพคภาษา MUI ในรูปแบบ EXE แบบติดตัว
 • การตรวจสอบการเข้ากันได้ของแพคภาษาแบบติดตัว (โดยใช้การตรวจสอบผลรวม MD5)
 • การเปลี่ยนไปยังภาษาอื่นๆเหมือนกันสำหรับทุกๆผู้ใช้และต้องมีการเริ่มระบบใหม่ทุกครั้ง
 • การเปลี่ยนภาษา LIP โดยที่มีภาษาแม่อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่ เพียงออกจากระบบแล้วเข้าสู่ระบบใหม่เท่านั้น
 • คนละผู้ใช้สามารถใช้คนละ LIP ได้หากภาษาแม่ของภาษา MUI เหมือนกัน
 • มีบรรทัดคำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาให้บริการ ดูด้านล้าง

อะไรคือโหมดภายใน

 • คุณลักษณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบ: การติดตั้งภาษา MUI บางครั้งอาจไม่สำเร็จ ภาษา LIP จะติดตั้งโดยไม่มีปัญหา
 • ขั้นตอนการติดตั้งที่ติดตั้งไปใน v2.00 เปลี่ยนชื่อเป็นแบบโหมดเร่งด่วนเรียบร้อย
 • การติดตั้งแบบภายในนี้ใช้ตัวติดตั้งภาษาของ Windows (หลังจากการเจาะระบบให้ภาษา MUI และ LIP สามารถติดตั้งได้ในทุกๆรุ่นของ Windows โดยปริยาย)
 • ภาษาเหล่านี้ประยุกต์เข้ากับ Windows และจะรับการปรับปรุงโดยตัวติดตั้ง Service Pack
 • การติดตั้งแบบภายในใช้ได้เพียงครั้งเดียวสำหรับภาษา MUI (การเจาะระบบไม่สามารถใช้งานได้แล้ว): ไม่มีข้อจำกัดสำหรับภาษา LIP
  เพื่อติดตั้งภาษา MUI หลายภาษาโหลดทั้งหมดแล้วเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดภายใน
 • เพื่อติดตั้งภาษา LIP ที่พึ่งพาในโหมดภายใน ภาษา MUI แม่จะต้องรับการติดตั้งในโหมดภายในและเป็นภาษาที่แสดงในปัจจุบัน
 • การติดตั้งในโหมดนี้ใช้เวลานานกว่าโหมดเร่งด่วน (20 นาทีสำหรับ MUI 10 นาทีสำหรับ LIP)
 • โหมดนี้เป็นโหมดเริ่มต้นของ LIP เมื่อภาษา MUI หลักเป็นภาษาภายในและเป็นภาษาที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน
 • LIP สามารถถูกเอาออกได้โดยตัวติดตั้งภาษา Windows

อะไรคือโหมดเร่งด่วน

 • ใช้วิธีการแบบ "ทั้งเร็วและสกปรก" ในการติดตั้งภาษาใหม่แต่ไม่สามารถแปลรายการระบบ Windows บางรายการได้
 • ภาษาใหม่นี้ไม่สามารถตรวจพบโดย Windows ได้และ Windows จะไม่ปรับปรุงชุดภาษา
 • เมื่อติดตั้ง (แบบอัตโนมัติ) การปรับปรุงของ Windows ที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรระหว่างภาษา คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่ทำงาน: การปรับปรุง Windows ต้องติดตั้งภายใน Vistalizator เพื่อปรับปรุงแบบเร่งด่วนนี้ ให้ดู วิธีใช้
 • ใช้่เวลาน้อยกว่าในการติดตั้งภาษาหากเทียบกับแบบภายใน
 • โหมดนี้เป็นโหมดเริ่มต้นสำหรับภาษา MUI และ LIP ทุๆภาษาเมื่อภาษา MUI แม่ไม่ใช่ภาษาภายในและ/หรือไม่ใช่ภาษาหลัก
 • ปลอดภัยในการใช้งาน: ไม่มีการเขียนทับแฟ้มในการติดต้ง (ยกเว้นการปรับปรุงเป็น SP1)

ตัวแปรบรรทัดคำสั่ง

 • /? หรือ /h - แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตัวแปร
 • /c - บันทึกการสำรองรีจิสทรีเมื่อระบบเริ่มต้นหรือออก
  (แฟ้มถูกบันทึกในโฟลเดอร์โปรแกรม)
 • /p - แสดงขั้นตอนการติดตั้งแบบภายใน
  (สำหรับการยกเลิกหรือข้อผิดพลาด)

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!