ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด Vistalizator v2.75, MD5 ตรวจสอบผลรวม: ae423f631ce0d0167109af2416e3e69f
ฟรีแวร์ 1.15 MB โปรแกรมประยุกต์แบบพกพา ปรับปรุงล่าสุด 25 มีนาคม 2559
Vistalizator ได้รับการ รับรอง Softpedia ให้เป็น 100% ปลอดภัย: ไม่มีไวรัส ไม่มีโปรแกรมโฆษณา ไม่มีโปรแกรมแฝง

ดาวน์โหลด ภาษาเพิ่มเติมสำหรับ Vistalizator แล้วขยาย ZIP ไปยังโฟลเดอร์ทำงานของโปรแกรม

ดาวน์โหลดแพคภาษา MUI:
    สำหรับ 32-bit Vista RTM (ไม่มี SP)
    สำหรับ 32-bit Vista SP1
    สำหรับ 32-bit Vista SP2
    สำหรับ 64-bit Vista RTM (ไม่มี SP)
    สำหรับ 64-bit Vista SP1
    สำหรับ 64-bit Vista SP2
    สำหรับ 32-bit Windows 7 RTM (ไม่มี SP)
    สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1
    สำหรับ 64-bit Windows 7 RTM (ไม่มี SP)
    สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1

ดาวน์โหลดแพคภาษา LIP: ต้องภาษา MUI แม่ก่อน
    สำหรับ 32-bit Vista (ไม่ว่าจะเป็น RTM หรือ SP1 หรือ SP2 ก็ได้)
    สำหรับ 32-bit Windows 7 (ไม่ว่าจะเป็น RTM หรือ SP1)
    สำหรับ 64-bit Windows 7 (ไม่ว่าจะเป็น RTM หรือ SP1)

ขอแนะนำให้ติดตั้ง Vista Service Pack ก่อนที่จะติดตั้งภาษาใหม่ในโหมดเร่งด่วน ใช้ Windows Update หรือดาวน์โหลด Vista SP2 ดู หมายเหตุเกี่ยวกับ Service Pack ก่อน
    Vista 32-bit Service Pack 2 ทุกภาษา (475 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 2 ทุกภาษา (745 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 2 ห้าภาษา (348 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 2 ห้าภาษา (577 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 1 ทุกภาษา (544 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 1 ทุกภาษา (873 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 1 ห้าภาษา (435 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 1 ห้าภาษา (727 MB)
ห้าภาษา SP จะใช้ได้เฉพาะสำหรับ Vista ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น หรือสเปน

ขอแนะนำให้ติดตั้ง Windows 7 Service Pack ก่อนที่จะติดตั้งภาษาใหม่ในโหมดเร่งด่วน ใช้ Windows Update หรือดาวน์โหลด Windows 7 SP1 ดู หมายเหตุเกี่ยวกับ Service Pack ก่อน
    Windows 7 32-bit Service Pack 1 ทุกภาษา (537 MB)
    Windows 7 64-bit Service Pack 1 ห้าภาษา (903 MB)

ดาวน์โหลด การปรับปรุง Windows: ดูข้อมูลต่างๆในวิธีใช้
    Windows Update Agent สำหรับ 32-bit Windows 7 (2.62 MB, v7.6.7601.19016)
    Windows Update Agent สำหรับ 64-bit Windows 7 (3.17 MB, v7.6.7601.19016)
    Windows Update Agent สำหรับ 32-bit Windows Vista (6.47 MB, v7.6.7600.256)
    Windows Update Agent สำหรับ 64-bit Windows Vista (7.47 MB, v7.6.7600.256)
    Mount Manager Vulnerability Fix (KB3071756) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (8.15 MB)
    Mount Manager Vulnerability Fix (KB3071756) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (16.3 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3060716) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (7.48 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3060716) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (15.4 MB)
    DES Encryption Update (KB3057154) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.77 MB)
    DES Encryption Update (KB3057154) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (6.86 MB)
    Update for Diagnostic Telemetry (KB3068708) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (19.2 MB)
    Update for Diagnostic Telemetry (KB3068708) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (27.8 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3061518) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.59 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3061518) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.82 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3045999) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (6.81 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3045999) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (13.9 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3046049) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.15 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3046049) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.35 MB)
    SHA-2 Code Signing Update (KB3033929) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (26.4 MB)
    SHA-2 Code Signing Update (KB3033929) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (43.7 MB)
    Windows Kernel Security Update (KB3035131) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (6.32 MB)
    Windows Kernel Security Update (KB3035131) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (11.3 MB)
    SChannel Cumulative Update (KB3023607) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.15 MB)
    SChannel Cumulative Update (KB3023607) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.36 MB)
    Kernel-Mode Driver Vulnerability Fix (KB3023562) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.22 MB)
    Kernel-Mode Driver Vulnerability Fix (KB3023562) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.5 MB)
    Command-line Auditing Update (KB3004375) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (6.49 MB)
    Command-line Auditing Update (KB3004375) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (11.6 MB)
    RDP Vulnerability Fix (KB3003743) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.44 MB)
    RDP Vulnerability Fix (KB3003743) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (6.01 MB)
    SChannel Vulnerability Fix (KB2992611) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.06 MB)
    SChannel Vulnerability Fix (KB2992611) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.22 MB)
    Credentials Protection Update (KB2871997) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (6.8 MB)
    Credentials Protection Update (KB2871997) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (12.7 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973337) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.05 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973337) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.19 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973351) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.31 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973351) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.56 MB)
    Credentials Protection Update (KB2982378) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.09 MB)
    Credentials Protection Update (KB2982378) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.26 MB)
    Kerberos Vulnerability Fix (KB3011780) สำหรับ 32-bit Windows 7 SP1 (3.14 MB)
    Kerberos Vulnerability Fix (KB3011780) สำหรับ 64-bit Windows 7 SP1 (5.54 MB)
    Windows Search 4.0 สำหรับ 32-bit Vista SP1 (9.1 MB)
    Windows Search 4.0 สำหรับ 64-bit Vista SP1 (11.8 MB)

หากต้องการทราบคุณสมบัติของระบบ (32-bit/64-bit, SP1/SP2 ติดตั้งหรือไม่):
  • ไปที่แผงควบคุม -> ระบบและการบำรุงรักษา -> ระบบ
  • คลิกขวาที่ไอคอนคอมพิวเตอร์ในเมนูเริ่มและเลือกคุณสมบัติ
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!