สร้างดีวีดีการติดตั้ง Vista หรือ Windows 7 หลายภาษาของคุณเอง

 • ก่อนการติดตั้ง Windows ใหม่ คุณสามารถใช้ Windows Easy Transfer สำหรับข้อมูลและการตั้งค่าของคุณ
 • ทุกภาษาได้รับการประยุกต์ในดีวีดีและจะสามารถติดตั้งได้เอง
 • ภาษา Windows สามารถเลือกได้เมื่อประมวลการติดตั้ง Windows เริ่มต้น
 • หากดีวีดีมีหลายภาษาอยู่แล้ว คุณสามารถเพิ่มใหม่ได้
 • คุณจะต้องประยุกต์ภาษาไปยังรุ่นของ Windows ทุกๆรุ่นที่คุณมีความประสงค์จะติดตั้ง
 • หลังจากที่ติดตั้ง Windows คุณต้องมี Vistalizator เพื่อสลับระหว่างภาษา

ทำตามคู่มือนี้เพื่อเพิ่มภาษาบน Windows 7

 • เรียกใช้ 32-bit Windows 7 (64-bit Windows 7 เพื่อทำดีวีดี 64-bit)
 • เตรียมดีวีดีการติดตั้ง 32-bit Windows 7 ให้พร้อม (64-bit Windows 7 DVD)
 • ดาวน์โหลด Microsoft Windows Automated Installation Kit for Windows 7 (1706 MB)
  เบิร์นร่างแบบ ISO ของดีวีดีแล้วติดตั้ง WAIK (บน Windows 7 32-bit หรือ 64-bit)
 • ดาวน์โหลด exe2cab.exe สำหรับการแปลงแพคภาษา EXE ไปยังรูปแบบ CAB
 • ดาวน์โหลด langadd32-w7.cmd แฟ้มชุดคำสั่งสำหรับเพิ่มภาษาไปยัง 32-bit Windows 7 DVD
  (langadd64-w7.cmd สำหรับ 64-bit Windows 7)
 • ดาวน์โหลด langlist32-w7.cmd แฟ้มชุดคำสั่งสำหรับการจัดเรียงภาษาให้ถูกต้องในดีวีดี 32-bit Windows 7
  (langlist64-w7.cmd สำหรับ 64-bit Windows 7)
 • ดาวน์โหลด w7.boot แฟ้มที่บรรจุบันทึกการเริ่มต้นระบบของดีวีดี สำหรับ Windows 7
 • ดาวน์โหลด cdimage.exe โปรแกรมสำหรับการสร้างแฟ้มร่างแบบ
 • ดาวน์โหลด cdimage-w7.cmd แฟ้มชุดคำสั่งโปรแกรมสำหรับการสร้างแฟ้มร่างแบบ
 • ดาวน์โหลด langcode.txt: รายการรหัสภาษาสำหรับภาษา MUI
 • ดาวน์โหลด แพคภาษา Windows 7 32 SP1 เพื่อประยุกต์ไปยัง Windows 7 32 RTM หรือ SP1 DVD
  (หรือดาวน์โหลด แพคภาษา Windows 7 32 RTM สำหรับ Windows 7 32 RTM DVD เท่านั้น)
 • ดาวน์โหลด แพคภาษา Windows 7 64 SP1 เพื่อประยุกต์ไปยัง Windows 7 64 RTM หรือ SP1 DVD
  (หรือดาวน์โหลด แพคภาษา Windows 7 64 RTM สำหรับ 64 RTM DVD เท่านั้น)

 • สร้างโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับการทำงานบนดิสก์ เช่น D:\W7
 • คัดลอกแฟ้มทั้งหมดยกเว้น WAIK ไปยังโฟลเดอร์งาน: D:\W7
 • คัดลอกการติดตั้งดีวีดี Windows 7 ของคุณไปยังโฟลเดอร์ เช่น D:\W7\DVD
 • สร้างโฟลเดอร์สำหรับการเม้าท์แฟ้มร่างแบบ Windows 7 (WIM) เช่น D:\W7\Image
 • เรียกใช้ exe2cab.exe เพื่อแปลงแพคภาษา EXE ไปยังแฟ้มแบบ CAB
  (ละเว้นข้อผิดพลาดร่างแบบเสียหายสำหรับแพคภาษาแบบ 64-bit)
 • คัดลอกหรือย้ายแฟ้ม CAB ไปยังโฟลเดอร์แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น เช่น D:\W7\LP\CAB\lp.cab
 • เรียกใช้ langlist32-w7.cmd ตามความชอบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อจัดเรียงภาษาในดีวีดี (langlist64-w7.cmd สำหรับ 64-bit Windows 7)
 • เรียกใช้ langadd32-w7.cmd ในฐานะผู้ดูแลระบบ (langadd64-w7.cmd สำหรับ 64-bit Windows 7):
  ใช้เส้นทางที่ระบุอยู่ด้านบนและรหัสภาษาที่แสดงไว้ใน langcode.txt และรหัสรุ่นของ Windows 7
 • รอจนกว่าการประยุกต์จะเสร็จสิ้น อาจใช้เวลาถึง 60 นาที
 • เรียกใช้อีกครั้งสำหรับภาษาอื่นๆหรือรุ่นอื่นๆ
 • เรียกใช้ cdimage-w7.cmd เพื่อสร้างแฟ้ม Windows 7 DVD ISO
 • เบิร์นแฟ้มร่างแบบดีวีดีนี้โดยใช้โปรแกรมเบิร์นโปรดของคุณ
 • เริ่มต้นระบบของคุณด้วยแผ่นติดตั้ง
 • เลือกภาษา Windows 7 เริ่มต้นและรุ่น Windows 7 ที่บรรจุภาษาใหม่

ทำตามคู่มือนี้เพื่อเพิ่มภาษาบน Vista

 • เรียกใช้ 32-bit Vista (64-bit Vista เพื่อทำดีวีดี 64-bit)
 • เตรียมดีวีดีการติดตั้ง 32-bit Vista ให้พร้อม (64-bit Vista DVD)
 • ดาวน์โหลด Microsoft Windows Automated Installation Kit for Windows Vista SP1 (1376 MB)
  เบิร์นร่างแบบ ISO ของดีวีดีแล้วติดตั้ง WAIK (บน Vista 32-bit หรือ 64-bit)
 • ดาวน์โหลด exe2cab.exe สำหรับการแปลงแพคภาษา EXE ไปยังรูปแบบ CAB
 • ดาวน์โหลด langadd32.cmd แฟ้มชุดคำสั่งสำหรับเพิ่มภาษาไปยัง 32-bit Vista DVD
  (langadd64.cmd สำหรับ 64-bit Vista)
 • ดาวน์โหลด langlist.cmd แฟ้มชุดคำสั่งสำหรับการจัดเรียงภาษาให้ถูกต้องในดีวีดี 32-bit Vista
  (langlist64.cmd สำหรับ 64-bit Vista)
 • ดาวน์โหลด vista.boot แฟ้มที่บรรจุบันทึกการเริ่มต้นระบบของดีวีดี สำหรับ Vista
 • ดาวน์โหลด cdimage.exe โปรแกรมสำหรับการสร้างแฟ้มร่างแบบ
 • ดาวน์โหลด cdimage.cmd แฟ้มชุดคำสั่งโปรแกรมสำหรับการสร้างแฟ้มร่างแบบ
 • ดาวน์โหลด langcode.txt: รายการรหัสภาษาสำหรับภาษา MUI
 • ดาวน์โหลด แพคภาษา Vista 32 SP2 เพื่อประยุกต์ไปยัง Vista 32 RTM หรือ SP1 หรือ SP2 DVD
  (หรือดาวน์โหลด แพคภาษา Vista 32 SP1 สำหรับ Vista 32 SP1 DVD เท่านั้น)
  (หรือดาวน์โหลด แพคภาษา Vista 32 RTM สำหรับ Vista 32 RTM DVD เท่านั้น)
 • ดาวน์โหลด แพคภาษา Vista 64 SP2 เพื่อประยุกต์ไปยัง Vista 64 RTM หรือ SP1 หรือ SP2 DVD
  (หรือดาวน์โหลด แพคภาษา Vista 64 SP1 สำหรับ 64 SP1 DVD เท่านั้น)
  (หรือดาวน์โหลด แพคภาษา Vista 64 RTM สำหรับ 64 RTM DVD เท่านั้น)

 • สร้างโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับการทำงานบนดิสก์ เช่น D:\Vista
 • คัดลอกแฟ้มทั้งหมดยกเว้น WAIK ไปยังโฟลเดอร์งาน: D:\Vista
 • คัดลอกการติดตั้งดีวีดี Vista ของคุณไปยังโฟลเดอร์ เช่น D:\Vista\DVD
 • สร้างโฟลเดอร์สำหรับการเม้าท์แฟ้มร่างแบบ Vista (WIM) เช่น D:\Vista\Image
 • เรียกใช้ exe2cab.exe เพื่อแปลงแพคภาษา EXE ไปยังแฟ้มแบบ CAB
  (ละเว้นข้อผิดพลาดร่างแบบเสียหายสำหรับแพคภาษาแบบ 64-bit)
 • คัดลอกหรือย้ายแฟ้ม CAB ไปยังโฟลเดอร์แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น เช่น D:\Vista\LP\CAB\lp.cab
 • เรียกใช้ langlist32.cmd ตามความชอบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อจัดเรียงภาษาในดีวีดี (langlist64.cmd สำหรับ 64-bit Vista)
 • เรียกใช้ langadd32.cmd ในฐานะผู้ดูแลระบบ (langadd64.cmd สำหรับ 64-bit Vista):
  ใช้เส้นทางที่ระบุอยู่ด้านบนและรหัสภาษาที่แสดงไว้ใน langcode.txt และรหัสรุ่นของ Vista
 • รอจนกว่าการประยุกต์จะเสร็จสิ้น อาจใช้เวลาถึง 60 นาที
 • เรียกใช้อีกครั้งสำหรับภาษาอื่นๆหรือรุ่นอื่นๆ
 • เรียกใช้ cdimage.cmd เพื่อสร้างแฟ้ม DVD ISO
 • เบิร์นแฟ้มร่างแบบดีวีดีนี้โดยใช้โปรแกรมเบิร์นโปรดของคุณ
 • เริ่มต้นระบบของคุณด้วยแผ่นติดตั้ง
 • เลือกภาษา Vista เริ่มต้นและรุ่น Vista ที่บรรจุภาษาใหม่

หลังจากการติดตั้งของ Windows ป้องกันไม่ให้ Windows เอาภาษาอื่นๆทุกภาษาออก นอกจากภาษาปัจจุบัน (เลือกได้จากการติดตั้ง) สามารถทำได้หลายวิธี:

 • เรียกใช้ Vistalizator ที่บล็อกการกระทำนี้ตั้งแต่เริ่มต้น
 • เรียกใช้ "C:\Windows\System32\lpremove.exe /c": สิ่งนี้ตรวจสอบงานที่จัดตารางงานไว้
  (อย่าลืมปิดโปรแกรมที่เอาภาษาออก)
 • เอางานที่พยายามเรียกใช้ lpremove.exe ที่เข้าสู่ระบบ:
  Task Scheduler -> Task Scheduler Library -> Microsoft -> Windows -> MUI -> LPRemove
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!