เกี่ยวกับแพคภาษา Vista LIP

LIP หมายถึงชุดอินเทอร์เฟซภาษา
Windows Vista LIP มอบรุ่นที่แผลแล้วของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในส่วนพื้นที่ที่ใช้ส่วนมาก LIP สามารถได้รับการติดตั้งและใช้งานในทุกรุ่นของ Windows Vista 32-bit แต่ต้องการภาษาแม่ (เช่นภาษาอังกฤษหรือสเปน) เพราะอินเทอร์เฟซผู้ใช้พื้นฐานเท่านั้นที่ได้รับการแปล ส่วนของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการแปลของ LIP จะได้รับการแสดงในภาษาแม่ แพคภาษา MUI แม่จะต้องติดตั้งก่อนที่จะสามารถติดตั้ง LIP ได้ ไม่ว่าจะเป็น 32-bit Vista RTM หรือ 32-bit Vista SP1 หรือ 32-bit Vista SP2

คุณสามารถใช้ LIP ใน 32-bit Vista (RTM หรือ SP1 หรือ SP2) เท่านั้น ไม่มี LIP สำหรับ 64-bit Vista


ดาวน์โหลดแพคภาษา 32-bit Vista LIP

(การเชื่อมโยงโดยตรงจาก Microsoft: ขนาดอยู่ราวๆ 2.5 MB)

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!