การใช้


เริ่มแรก ให้ตรวจสอบโปร์ไฟล์ระบบของคุณ (32-bit/64-bit, Service Pack 1/2 ถูกติดตั้งหรือไม่):
 • ไปยังแผงควบคุม -> ระบบและการบำรุงรักษา -> ระบบ
 • คลิกขวาบนไอคอนคอมพิวเตอร์ในเมนู เริ่ม ของคุณแล้วเลือก คุณสมบัติ
ขอแนะนำให้ทำการติดตั้ง Service Pack 1/2 สำหรับ Windows ก่อนที่จะติดตั้งภาษาใหม่อื่นๆไปยังระบบในโหมดเร่งด่วนเพราะว่าระบบจะไม่ถูกปรับปรุงโดยตัวติดตั้ง SP1/SP2 ซึ่งไม่เหมือนกับภาษาที่ติดตั้งโดยใช้โหมดภายใน ดู ความแตกต่างระหว่างโหมดเร่งด่วนและภายใน
 • ไปยังแผงควบคุม -> ระบบและการบำรุงรักษา -> Windows Update
 • หรือดาวน์โหลด ชุด Service Pack แบบเอกเทศ แล้วทำการติดตั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
โปรดทราบว่าถ้าคุณได้ทำการติดตั้งภาษาใดๆให้กับ Windows RTM โดยใช้โหมดเร่งด่วนแล้วติดตั้ง SP1/SP2 สำหรับ Windows เราขอแนะนำให้คุณปรับปรุงแพคภาษาทั้งหมด - สิ่งนี้ต้องการการดาวน์โหลดและติดตั้งของแพคภาษา SP1/SP2 ในโหลดเร่งด่วน

จากนั้นติดตั้งภาษาใหม่ ท้ายสุด คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแบบเลือกเองได้:
 • เปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ ตำแหน่งที่ตั้ง ค่าพื้นฐานและรูปแบบ
  ไปยังแผงควบคุม -> นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค
 • เปลี่ยนภาษาเริ่มต้นใน Internet Explorer
  ไปยังเมนูโปรแกรม -> เครื่องมือ -> ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต -> แท็บทั่วไป-> ภาษา
 • เปลี่ยนแบบอักษรในแผงจดบันทึก
  ไปยังเมนูโปรแกรม -> รูปแบบ -> แบบอักษร...

คู่มือแบบที่ละขั้นตอน

โปรดเรียกดู ภาพถ่ายหน้าจอ ของการติดตั้งภาษาใหม่


หมายเหตุเกี่ยวกับ Service Pack สำหรับ Windows

 • เมื่อภาษาที่แสดงปัจจุบันถูกติดตั้งด้วยโหมดเร่งด่วน: ก่อนทำการติดตั้ง SP1/SP2 สลับกลับไปยังภาษาของ Windows ดั้งเดิมหรือภาษาที่ติดตั้งแบบภายในจากนั้นเริ่ม Windows ใหม่
 • ตัวติดตั้ง Windows Service Pack ปรับปรุงภาษาที่ติดตั้งในโหมดภายในเท่านั้น ไม่ใช่โหมดเร่งด่วน
 • ภาษาที่รับการติดตั้งในโหมดเร่งด่วนใน Windows RTM ทำงานภายหลังการติดตั้ง SP1/SP2 แต่การทำงานแบบนี้ไม่ถูกแนะนำ - ภาษา "RTM" สามารถถูกปรับปรุงไปยังแบบ SP1/SP2 โดยใช้ Vistalizator โดยติดตั้งแพคภาษา SP1/SP2 ในโหมดเร่งด่วน
 • เพื่อติดตั้ง SP1/SP2 สำหรับ Windows ให้ใช้ Windows Update หรือดาวน์โหลด ชุด SP1/SP2 สำหรับ Windows แบบเอกเทศ
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!