Gói ngôn ngữ LIP cho Windows 7

LIP là viết tắt của Language Interface Pack.
Windows 7 LIPs bản địa hóa những phần giao diện thường dùng nhất. LIPs có thể được cài đặt và sử dụng trên bất kì phiên bản Windows 7 32-bit nào, nhưng nó đòi hỏi phải có ngôn ngữ nền (ví dụ như English hay Spanish) vì chỉ một phần giao diện được bản địa hóa, phần còn lại vẫn phải lấy từ ngôn ngữ nền. Gói ngôn ngữ nền MUI cần được cài đặt trước khi cài bản LIP, xem Gói ngôn ngữ MUI cho bản 32-bit Windows 7 RTM hay Gói ngôn ngữ MUI cho bản 32-bit Windows 7 SP1.

Những bản LIPs dưới đây chỉ có thể được cài trong phiên bản 32-bit Windows 7.


Tải về gói ngôn ngữ LIP cho 32-bit Windows 7

(đường dẫn trực tiếp từ Microsoft: dung lượng chỉ khoảng 2.5 MB)

 • Afrikaans language - yêu cầu English MUI
 • Albanian language - yêu cầu English MUI
 • Amharic language - yêu cầu English MUI
 • Armenian language - yêu cầu English MUI
 • Assamese language - yêu cầu English MUI
 • Azeri language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Basque language - yêu cầu French hay Spanish MUI
 • Bengali language - yêu cầu English MUI
 • Bengali (Bangladesh) language - yêu cầu English MUI
 • Bosnian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Croatian hay Serbian (latin) MUI
 • Bosnian (latin) language - yêu cầu English hay Croatian hay Serbian (latin) MUI
 • Catalan language - yêu cầu French hay Spanish MUI
 • Dari language - yêu cầu English MUI
 • Filipino language - yêu cầu English MUI
 • Galician language - yêu cầu Spanish MUI
 • Georgian language - yêu cầu English MUI
 • Gujarati language - yêu cầu English MUI
 • Hausa (latin) language - yêu cầu English MUI
 • Hindi language - yêu cầu English MUI
 • Icelandic language - yêu cầu English MUI
 • Igbo language - yêu cầu English MUI
 • Indonesian language - yêu cầu English MUI
 • Inuktitut language - yêu cầu English MUI
 • Irish language - yêu cầu English MUI
 • Kannada language - yêu cầu English MUI
 • Kazakh language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Khmer language - yêu cầu English MUI
 • Kiswahili language - yêu cầu English MUI
 • Konkani language - yêu cầu English MUI
 • Kyrgyz language - yêu cầu Russian MUI
 • Luxembourgish language - yêu cầu English hay French MUI
 • Macedonian language - yêu cầu English MUI
 • Malay language - yêu cầu English MUI
 • Malay (Brunei) language - yêu cầu English MUI
 • Malayalam language - yêu cầu English MUI
 • Maltese language - yêu cầu English MUI
 • Maori language - yêu cầu English MUI
 • Marathi language - yêu cầu English MUI
 • Mongolian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Nepali language - yêu cầu English MUI
 • Norwegian (nynorsk) language - yêu cầu Norwegian MUI
 • Oriya language - yêu cầu English MUI
 • Persian language - yêu cầu English MUI
 • Punjabi language - yêu cầu English MUI
 • Quechua language - yêu cầu Spanish MUI
 • Serbian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Serbian (latin) MUI
 • Sesotho language - yêu cầu English MUI
 • Setswana language - yêu cầu English MUI
 • Tamil language - yêu cầu English MUI
 • Tatar language - yêu cầu Russian MUI
 • Telugu language - yêu cầu English MUI
 • Turkmen language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Urdu language - yêu cầu English MUI
 • Vietnamese language - yêu cầu English MUI
 • Welsh language - yêu cầu English MUI
 • Xhosa language - yêu cầu English MUI
 • Yoruba language - yêu cầu English MUI
 • Zulu language - yêu cầu English MUI
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!