Thông Tin Chi Tiết

 • Không cần cài đặt, chỉ cần tải về và chạy nó
 • Hỗ trợ 36 gói ngôn ngữ MUI cho Vista/Windows 7: hầu hết đều là phiên bản bản địa hóa hoàn chỉnh cho giao diện của Windows
 • Hỗ trợ gói ngôn ngữ LIP cho Vista/Windows 7: chúng có thể được cài đặt sau khi cài gói ngôn ngữ MUI nền cần thiết:
  Danh sách các gói ngôn ngữ LIP cho bản 32-bit Windows Vista
  Danh sách các gói ngôn ngữ LIP cho bản 32-bit Windows 7
  Danh sách các gói ngôn ngữ LIP cho bản 64-bit Windows 7
 • Các gói ngôn ngữ có thể được cài trong chế độ Internal hoặc Express, xem thông tin chi tiết bên dưới
 • Nhiều gói ngôn ngữ có thể được cài đặt cùng lúc
 • Các gói ngôn ngữ MUI ở dạng EXE sẽ được tự động chuyển đổi
 • Mã MD5 của các gói ngôn ngữ sẽ được kiểm tra khi tải các gói đó vào chương trình, nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của tập tin
 • Đổi sang một ngôn ngữ dạng MUI ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống và cần phải khởi động lại
 • Đổi sang một ngôn ngữ dạng LIP có MUI nền trùng với ngôn ngữ đang hiển thị thì chỉ cần đang xuất ra và đăng nhập lại
 • Những tài khoản người dùng khác nhau có thể dùng các ngôn ngữ LIP khác nhau, miễn là chúng cùng chung một MUI nền
 • Một vài tham số hỗ trợ chuẩn đoán lỗi được tích hợp, xem thông tin chi tiết bên dưới

Chế độ cài đặt Internal là gì?

 • Đây là tính năng đang được thử nghiệm: không bảo đảm thành công khi cài đặt gói MUI ở chế độ này, gói LIP hoạt động tốt với chế độ này
 • Quy trình cài đặt dùng trong các phiên bản Vistalizator cũ hơn v2.00 giờ được gọi tên là chế độ Express
 • Chế độ cài Internal dùng công cụ cài đặt ngôn ngữ mặc định của Windows (có áp dụng một vài thủ thuật để buộc nó hoạt động với gói MUIs, còn gói LIP vốn được hỗ trợ mặc định trong tất cả các phiên bản của Windows)
 • Các ngôn ngữ cài ở Internal được tích hợp hoàn hảo với Windows và được cập nhật chung với Windows với Windows Update hay khi cài Service Pack
 • Chế độ cài Internal chỉ chạy được một lần cho gói MUI (bởi vì đơn giản là các thủ thuật không thể áp dụng được nữa): gói LIP không bị giới hạn này
  Để cài nhiều gói MUI, hãy load tất cả chúng lên cùng một lúc và chọn chế độ Internal
 • Để cài một gói LIP trong chế độ Internal, gói MUI nền của nó cũng phải được cài trong chế độ Internal và đang được chọn là ngôn ngữ hiển thị mặc định
 • Chế độ Internal tốn nhiều thời gian hơn Express (20 phút cho gói MUI, 10 phút cho gói LIP)
 • Đây là chế độ cài mặc định cho gói LIP khi thỏa các điều kiện trên: "gói MUI nền của nó cũng phải được cài trong chế độ Internal và đang được chọn là ngôn ngữ hiển thị mặc định"
 • Gói LIP nào cài ở chế độ Internal sẽ được gỡ bằng chính công cụ cài đặt ngôn ngữ của Windows

Chế độ cài đặt Express là gì?

 • Dùng phương pháp "quick and dirty" approach để cài ngôn ngữ mới và những ngôn ngữ đó sẽ không được cập nhật trong Windows catalogs
 • Đó là lí do tại sao các ngôn ngữ mới không được Windows nhận diện và không được cập nhật theo Windows
 • Sau khi cài đặt một số thành phần Windows updates có ảnh hưởng đến phần ngôn ngữ, một vài tính năng có thể sẽ không hoạt động: những thành phần Windows updates này sẽ phải được cài lại bằng Vistalizator để các ngôn ngữ đã cài bằng chế độ Express có thể được cập nhật, xem chi tiết trong Trợ Giúp
 • Khi so sánh với chế độ Internal, chế độ Express tiết kiệm thời gian cài đặt gấp 10 lần
 • Đây là chế độ cài mặc định cho gói MUI và những gói LIP không thỏa điều kiện: "gói MUI nền của nó cũng phải được cài trong chế độ Internal và đang được chọn là ngôn ngữ hiển thị mặc định"
 • An toàn: không có tập tin nào bị ghi đè trong quá trình cài đặt (trừ khi cập nhật SP1 cho ngôn ngữ)

Một vài tham số khi chạy chương trình

 • /? hay /h - hiện thông tin về các tham số của chương trình
 • /c - sao lưu registry khi khởi động và đóng chương trình
  (tập tin sao lưu nằm trong thư mục chứa chương trình Vistalizator)
 • /p - hiện tiến trình cài đặt (internal)
  (để có thể hủy bỏ tiến trình, hoặc nhìn thấy lỗi)

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!