Trợ Giúp

 • Vistalizator không phải chương trình chính quy - đừng gọi sự hỗ trợ từ Microsoft :-)
 • Chương trình vẫn đang trong giai đoạn phát triển, hãy kiên nhẫn nếu nó không hoạt động trong trường hợp của bạn
 • Trong trường hợp Windows gặp vấn đề về khởi động sau khi thay đổi ngôn ngữ, hãy khởi động từ đĩa DVD cài Win và dùng System Restore để phục hồi lại registry

Ý Kiến Phản Hồi

Nếu bạn có bất cứ đề xuất nào hay bug cần thông báo, bạn có thể liên lạc với tôi qua
Xin gửi kèm thông tin cấu hình hệ thống của bạn:

 • Phiên bản Vistalizator: luôn dùng bản mới nhất
 • Hệ điều hành: Windows Vista hay Windows 7
 • Phiên bản Windows: Starter, Home Basic, Home Premium, Business/Professional, Enterprise hay Ultimate
 • Kiến trúc Windows: 32-bit hay 64-bit
 • Service Pack 1 hay 2: có cài hay không
 • Ngôn ngữ hiển thị gốc của Windows
 • Ngôn ngữ bạn đang cố gắng cài
 • Chế độ cài đặt sử dụng: Internal hay Express (xem chi tiết)

Để biết các thông tin về hệ thống, mở Control Panel -> System and Maintenance -> System.
Hoặc nhấn chuột phải vào Computer icon trong Start menu và chọn Properties.


Các vấn đề khi cài đặt ngôn ngữ trong chế độ Internal

Các ngôn ngữ dạng Internal được cài bằng trình cài đặt của Windows.
Một vài bản Windows updates ảnh hưởng đến nhiều ngôn ngữ sẽ phải được cài lại.

Windows Update không hoạt động, hoặc Control Panel không đổi ngôn ngữ.
Cài lại Windows Update Agent, nó sẽ cập nhật lại ngôn ngữ Internal mới.

Windows Search 4.0 (KB940157) được cài tự động thông qua Windows Update trên Vista SP1.
Một số thứ trong Windows Explorer và Indexing options trong Control Panel không đổi ngôn ngữ.
Cài lại Windows Search 4.0, nó sẽ cập nhật lại ngôn ngữ Internal mới.


Các vấn đề khi cài đặt ngôn ngữ trong chế độ Express

Vấn đề là những ngôn ngữ này được cài bằng Vistalizator không được cập nhật bởi Windows.
Một vài bản Windows updates ảnh hưởng đến nhiều ngôn ngữ sẽ phải được cài lại bằng Vistalizator.

Windows Update không hoạt động, hoặc Control Panel không đổi ngôn ngữ hay bị trắng.
1. cài Windows Update Agent bằng Vistalizator, nó sẽ cập nhật lại ngôn ngữ Express mới.
2. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, cài lại Windows Update Agent thường sẽ được: chạy tâp tin cài đặt trực tiếp.
3. Cuối cùng, bạn có thể thử mẹo sau:

 • Chạy Vistalizator - đổi trở lại ngôn ngữ gốc của Windows
 • Chạy Windows Update, khởi động lại hệ thống nếu cần
 • Đổi trở lại ngôn ngữ bạn muốn

Windows Search 4.0 (KB940157) được tự động cài thông qua Windows Update trên Vista SP1.
Cái này sẽ cập nhật search engine tích hợp trong Vista. nhưng sẽ gây ra một số vấn đề:

 • Một số mục trong Control Panel bị lỗi, không mở được
 • Nhấn chuột phải lên desktop và chọn Personalize, không mở được
 • Một vài thông tin bị mất và tiêu đề các cột trong Windows Explorer bị blank

Cài Windows Search 4.0 bằng Vistalizator, nó sẽ cập nhật lại ngôn ngữ Express mới.


Một vài tham số khi chạy chương trình

 • /? hay /h - hiện thông tin về các tham số của chương trình
 • /c - sao lưu registry khi khởi động và đóng chương trình
  (tập tin sao lưu nằm trong thư mục chứa chương trình Vistalizator)
 • /p - hiện tiến trình cài đặt (internal)
  (để có thể hủy bỏ tiến trình, hoặc nhìn thấy lỗi)
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!