Gói ngôn ngữ LIP cho Vista

LIP là viết tắt của Language Interface Pack.
Windows Vista LIPs bản địa hóa những phần giao diện thường dùng nhất. LIPs có thể được cài đặt và sử dụng trên bất kì phiên bản Windows Vista 32-bit nào, nhưng nó đòi hỏi phải có ngôn ngữ nền (ví dụ như English hay Spanish) vì chỉ một phần giao diện được bản địa hóa, phần còn lại vẫn phải lấy từ ngôn ngữ nền. Gói ngôn ngữ nền MUI cần được cài đặt trước khi cài bản LIP, hoặc cho 32-bit Vista RTM hay 32-bit Vista SP1 hay 32-bit Vista SP2.

Những bản LIPs dưới đây chỉ có thể được cài trong phiên bản 32-bit Vista (RTM hay SP1 hay SP2), không có LIPs cho 64-bit Vista.


Tải về gói ngôn ngữ LIP cho 32-bit Vista

(đường dẫn trực tiếp từ Microsoft: dung lượng chỉ khoảng 2.5 MB)

 • Afrikaans language - yêu cầu English MUI
 • Albanian language - yêu cầu English MUI
 • Armenian language - yêu cầu English MUI
 • Assamese language - yêu cầu English MUI
 • Azeri language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Basque language - yêu cầu French hay Spanish MUI
 • Bengali language - yêu cầu English MUI
 • Bengali (Bangladesh) language - yêu cầu English MUI
 • Bosnian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Croatian hay Serbian (latin) MUI
 • Bosnian (latin) language - yêu cầu English hay Croatian hay Serbian (latin) MUI
 • Catalan language - yêu cầu French hay Spanish MUI
 • Filipino language - yêu cầu English MUI
 • Galician language - yêu cầu Spanish MUI
 • Georgian language - yêu cầu English MUI
 • Gujarati language - yêu cầu English MUI
 • Hausa (latin) language - yêu cầu English MUI
 • Hindi language - yêu cầu English MUI
 • Icelandic language - yêu cầu English MUI
 • Igbo language - yêu cầu English MUI
 • Indonesian language - yêu cầu English MUI
 • Inuktitut language - yêu cầu English MUI
 • Kannada language - yêu cầu English MUI
 • Kazakh language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Khmer language - yêu cầu English MUI
 • Konkani language - yêu cầu English MUI
 • Kyrgyz language - yêu cầu Russian MUI
 • Lao language - yêu cầu English MUI
 • Luxembourgish language - yêu cầu English hay French MUI
 • Macedonian language - yêu cầu English MUI
 • Malay language - yêu cầu English MUI
 • Malay (Brunei Darussalam) language - yêu cầu English MUI
 • Malayalam language - yêu cầu English MUI
 • Maltese language - yêu cầu English MUI
 • Maori language - yêu cầu English MUI
 • Marathi language - yêu cầu English MUI
 • Nepali language - yêu cầu English MUI
 • Norwegian (nynorsk) language - yêu cầu Norwegian MUI
 • Oriya language - yêu cầu English MUI
 • Persian language - yêu cầu English MUI
 • Punjabi language - yêu cầu English MUI
 • Quechua language - yêu cầu Spanish MUI
 • Serbian (cyrillic) language - yêu cầu English hay Serbian (latin) MUI
 • Sesotho language - yêu cầu English MUI
 • Setswana language - yêu cầu English MUI
 • Sinhala language - yêu cầu English MUI
 • Tamil language - yêu cầu English MUI
 • Tatar language - yêu cầu Russian MUI
 • Telugu language - yêu cầu English MUI
 • Urdu language - yêu cầu English MUI
 • Uzbek (latin) language - yêu cầu English hay Russian MUI
 • Vietnamese language - yêu cầu English MUI
 • Welsh language - yêu cầu English MUI
 • Xhosa language - yêu cầu English MUI
 • Yoruba language - yêu cầu English MUI
 • Zulu language - yêu cầu English MUI
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!