Gói ngôn ngữ MUI cho Vista SP2

MUI là viết tắt của Multilingual User Interface.
Có 2 loại: gói ngôn ngữ MUI hoàn toàn (100%) và bán phần (80% theo như Microsoft) .
Gói MUI 100% thay đổi toàn bộ Windows Vista, còn gói bán phần thiếu một số chỗ nhỏ (những chỗ này sẽ được để nguyên gốc tiếng Anh và không phụ thuộc vào ngôn ngữ gốc chọn khi cài Windows):

 • Bootloader: Multi-boot menu, Safe menu options, Memtest
 • Administrative Tools: Task Scheduler, Event Viewer, Services, Advanced Firewall...
 • Group Policy (chỉ Windows 7 Professional/Ultimate)
 • Một vài chỗ trong phần Trợ Giúp

Những gói ngôn ngữ dưới đây có thể dùng cho 32-bit Vista có cài SP2 hay 32-bit Vista SP1 hay 32-bit Vista RTM (nguyên gốc, không có cài SP).
Sau khi đã cài gói ngôn ngữ MUI, bạn có thể cài thêm Gói ngôn ngữ LIP.

Để biết các thông tin về hệ thống (32/64-bit, có cài SP hay chưa): mở Control Panel -> System and Maintenance -> System hoặc nhấn chuột phải vào Computer icon trong Start menu và chọn Properties.


Tải về gói ngôn ngữ MUI cho 32-bit Vista SP2

(đường dẫn trực tiếp từ Microsoft: dung lượng tập tin từ 145 đến 260 MB)

 • MD5: 4af2c0585d6cc619e91f079c79fa5628
 • MD5: 163be40289a74ab2a441608e6d3277aa
 • MD5: 6b33f929dabdfa48fbeebf7081f8b6c7
 • MD5: 1c59a597cd694cca741fd4c93f706f34
 • MD5: 3c74d4615ff9cd6ba48f7adcb6b7ad9c
 • MD5: 76d05fdd89c904af61a149b7d4fc80c5
 • MD5: 95f93eba86bf0197ac22edbc59006132
 • MD5: c889a904a19a955ec929e2fe65e7af89
 • MD5: 5a22dcd9a1c3a3ae7bd0ecd70911c039
 • MD5: 2c2a384ef43779298d92e92aa879332c
 • MD5: 3366e705734e33a8ed70debd8dbd6c37
 • MD5: 3f85b7064ba1382a7b01221638fa0c6e
 • MD5: eacc288b4c0ea598563725ff534facfb
 • MD5: 97aaa281194e6f4dfa417eda0b175859
 • MD5: 20ac0565b0f428e03f68ba5bb24e5609
 • MD5: 34d92b4fc2cbf2d05d9e8cd95c89540f
 • MD5: 0956822dcc711b2ae2efc86a348d929f
 • MD5: 266e170497339e10bf7f52c7aa1a0879
 • MD5: f90784781e570ce9aed2b7e4b7ba30a0
 • MD5: 4a37d71b257b6c4ab97f29f48f7994a2
 • MD5: 7fe89c4678c49547c9084e4145f0f67e
 • MD5: 44d68bcad5a5ba7f23b1aac9889277bf
 • MD5: 630f1e0f921152f78deab2ace1db6502
 • MD5: 3d2d809ca6cb80ba776cd1cf6269b782
 • MD5: cc3de00dbe2cf6d527fd9362553bda5c
 • MD5: 1144e3e1fe73112acd5c8fbe9e2ebeb0
 • MD5: 4121d52cbcc06b23325a2409301b4215
 • MD5: c1569880eb7eaa161a640b9e30d80d9a
 • MD5: 45958c0f9c453bd88dc3b64677e8e226
 • MD5: 33d6efe0d61fadc7eb5be325bafd70c1
 • MD5: e594a7ed87aa02992d988b769c8ca11d
 • MD5: 313b01e7e14e2b661a3a90e6a4782f8e
 • MD5: d7fbd22d7f9faf7348c1d83f98892cfa
 • MD5: 0e6e426a7feefe171c49adec85a1a36b
 • MD5: ab8f3a0a7fbc4ff7f69100a5d06baceb
 

(Download) Tải về gói MUI Chinese (Taiwan) cho 32-bit Vista SP2

(đây là gói ngôn ngữ chính thức, nhưng không được Microsoft công bố vì lí do chính trị)

 • MD5: 6547ebb61b1ebe17d302ca361d113366
 

Bạn có thể dùng gói ngôn ngữ này cho bản 32-bit Vista SP2 hay Vista SP1 hay Vista RTM.

*** gói ngôn ngữ bán phần, xem thông tin trên đầu trang
Mã MD5 dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của tập tin tải về

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!