Đa ngôn ngữ trên Windows Vista/Windows 7

Gói ngôn ngữ chứa giao diện người dùng của Windows đã được bản địa hóa. Việc cài đặt Windows bao gồm việc cài đặt ít nhất một gói ngôn ngữ và những thư viện ngôn ngữ mang tính trung lập, tạo nên một hệ điều hành.
Với việc thêm gói ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên máy tính của bạn, để bạn có thể xem wizards, dialog boxes, menus, Help topics, và những thứ khác trong Windows bằng ngôn ngữ khác.

Có hai loại gói ngôn ngữ:

 • Multilingual User Interface Packs (MUI)
  Windows MUIs bản địa hóa hoàn toàn giao diện người dùng. MUIs chỉ hỗ trợ chính thức trên phiên bản Windows Ultimate hay Enterprise. Nếu bạn đang dùng Windows Ultimate, bạn có thể tải về và cài đặt MUIs thông qua Windows Update. Bạn cũng có thể tải về gói ngôn ngữ MUIs (dịnh dạng EXE) và chạy trực tiếp tập tin cài đặt.
  Tất cả những phiên bản khác, bao gồm Windows Starter, Home Basic, Home Premium và Business/Professional chỉ cho phép cài và sử dụng một ngôn ngữ. Những phiên bản này cũng không hỗ trợ thay đổi ngôn ngữ hiển thị mặc định.
 • Language Interface Packs (LIP)
  Windows LIPs bản địa hóa những phần giao diện thường dùng nhất. LIPs có thể được tải về và sử dụng thoải mái, và hầu hết LIPs có thể được cài đặt và sử dụng trên bất kì phiên bản nào của Windows. Vì không phải toàn bộ giao diện được bản địa hóa, LIPs yêu cầu ít nhất một gói ngôn ngữ MUI nền, vd: English hay Spanish. Những phần không được bản địa hóa trong gói LIP sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ MUI nền. Gói ngôn ngữ nền MUI cần được cài đặt trước khi cài bất kì gói ngôn ngữ LIP nào.

Gói ngôn ngữ MUI trong Windows

Để có thể cài đặt gói ngôn ngữ MUI:

 • a) Bạn may mắn đang xài phiên bản Ultimate/Enterprise của hệ điều hành Windows Vista/7
 • b) Cập nhật lên phiên bản Ultimate - thông qua Windows Anytime Upgrade
 • c) Cài mới lại Windows bằng đĩa cài Windows bản địa!
  (có thể dùng Windows Easy Transfer để di chuyển dữ liệu và cấu hình)
 • d) Tự tạo một đĩa DVD cài Windows đa ngôn ngữ và cài mới lại Windows!
 • e) Dùng Vistalizator trên Windows Vista hay 7 và cài ngôn ngữ mới chỉ trong vòng vài phút

Lưu Ý

 • Vẫn có thể chạy tập tin cài đặt của gói ngôn ngữ MUI trên các phiên bản hệ điều hành không phải Ultimate hay Enterprise, nhưng hệ thống sẽ từ chối việc cài đặt.
  Để vượt qua giới hạn này để cài một gói ngôn ngữ MUI, Vistalizator đã ra đời.
 • Nếu Windows được cài đặt bằng DVD cài Windows đa ngôn ngữ, người dùng có thể chọn ngôn ngữ muốn sử dụng trong bước cài đặt đầu tiên (một khi đã chọn thì không thể thay đổi).
  Thật ra, tất cả ngôn ngữ trên DVD đều được cài, nhưng nó không thể truy cập được: Vistalizator sẽ phát hiện ra sự có mặt của chúng và cho phép chuyển đổi qua lại giữa chúng dễ dàng. Thêm vào đó, Windows sẽ cố gắng xóa hết tất cả các ngôn ngữ, chỉ chừa lại ngôn ngữ được chọn lúc cài đặt, ngay khi hệ thống vừa cài xong (bằng cách sử dụng Task Scheduler): Vistalizator sẽ chặn việc này ngay lần khởi động đầu tiên sau khi cài đặt.
  Tất nhiên, bạn có thể cài nhiều ngôn ngữ một cách bình thường bằng Vistalizator.

Cài đặt ngôn ngữ trên Windows Ultimate/Enterprise

Để cài thêm ngôn ngữ trên Windows Ultimate, thực hiện các bước sau:

 • Nhấp "Start" chọn "Control Panel"
 • Dưới mục "Clock, Language, and Region" chọn "Install or uninstall display languages"
 • Nhấp "Install languages"
 • Chỉ đến thư mục chứa gói ngôn ngữ (tập tin .cab)
 • Chọn ngôn ngữ mong muốn và nhấn "Next"
 • Chấp nhận thông tin bản quyền và nhấn "Next"
 • Kiểm tra lại để chắc rằng gói MUI mong muốn hiện trong danh sách, nhấp "Install"
Changing language on Windows Ultimate

Installing language packs on Windows Ultimate

Một cách khác là cài thêm ngôn ngữ thông qua Windows Update (chỉ phiên bản Ultimate):

Windows Update

Í thôi, quên nó đi, có lẽ hầu hết các bạn đều khôn có Ultimate - hãy dùng Vistalizator.

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!