Chuyển Giao Diện Chương Trình Sang Ngôn Ngữ Khác

Xin bạn nào có khả năng, hãy giúp chuyển giao diện website hay chương trình Vistalizator sang ngôn ngữ khác.
Lưu ý, website cũng là phần Trợ Giúp trong chương trình Vistalizator, nên khi bạn chuyển ngôn ngữ cho website cũng chính là chuyển ngôn ngữ cho phần Trợ Giúp của chương trình.

Hiện tại, chương trình và/hoặc website được cung cấp dưới các ngôn ngữ:

 • Tác Giả (program)
 • froggie
 • froggie
 • N/A
 • David
 • camn333
 • alexmcabrita
 • N/A
 • Floriano Bux
 • Kensuke
 • Darek
 • JokeR
 • N/A
 • Roman Gelman
 • Jens Voss
 • NuCleuZ
 • N/A
 • David
 • Clyde Chen
 • Hrach Margarian
 • Nickolay Krishtoforov
 • François Levaufre
 • Adrian
 • kimzen, Mads Haupt
 • boracasli
 

Nếu bạn thật sự muốn tham gia chuyển ngữ, xin tôi.

Tải về mã nguồn website ở tất cả các ngôn ngữ.
Tải về các tập tin ngôn ngữ giao diện cho Vistalizator.

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!